Wednesday, 15 May 2013

ved fjord og fossevell


Hvor hen du går i li og fjell,

where(ever) you walk in slopes and mountains/highland,

en vinterdag, en sommerkveld,

a winter's day, a summer's day,

ved fjord og fossevell,              

at the fjord and (mighty) waterfall,

fra eng og mo med furutrær,

from meadow and plain with fir trees,

fra havets bryn med fiskervær

from the fringes of the ocean with fishermen's villages

og til de hvite skjær,

and to the white reefs,

møter du landet i trefarvet drakt,

you meet the country in three-coloured dress,

svøpt i et gjenskinn av flaggets farveprakt.

wrapped in a reflection of the glowing colours of the flag.

Se, en hvitstammet bjerk oppi heien

Look, a white-trunked birch (up) in the moor

rammer striper av blåklokker inn

is framing stripes of harebells (blue flowers)

mot den rødmalte stuen ved veien;

against the red-painted cottage at the road;

det er flagget som vaier i vind!

that's the flag flying in the wind!

Ja, så hvit som hvite er sneen,

Yes, as white as the white is the snow,

og det røde har kveldssolen fått,

and the red the evening sun has got,

og det blå gav sin farve til breen,

and the blue gave its colour to the glacier,

det er Norge i rødt, hvitt og blått.

that's Norway in red, white and blue.

No comments:

Post a Comment